Accions de futur.

Hem acordat treballar per comissions, de moment se’n defineixen quatre:
– Pedagògica: Elaboració del Projecte Pedagògic.
– Comunicació: Fer visible el projecte de creació del nou institut a les xarxes socials, als mitjans de comunicació…
– Organització d’activitats: Preparació de la Jornada de preincripció i de Jornada de Portes Obertes del nou institut.
– Relacions amb administracions: Contacte amb els nostres representants del Districte i del Consorci d’Educació de Barcelona , així com  del Departament d’Ensenyament.
INSTI4